Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
КОНТАКТИ

Евро-Проекти

Евро-проекти :„А.Д. ХОЛД” ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация
с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

 

Евро-проекти :„А.Д. ХОЛД” ООД успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на Евро-проекта по процедурата „Технологична модернизация“ е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига. Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на А.Д. ХОЛД ООД чрез оптимизация и цифровизация на производствения процес, както и подобряване на качеството на предлаганите продукти. Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет , което ще доведе до растеж и развитие на А.Д. ХОЛД ООД. Общата стойност на проекта е 1 400 000.00 лева, от които 700 000.00 лева по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.

 

„А.Д.Холд“ ООД успешно защити евро-проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” Евро-проекти 2014-2020.

Евро-проекти – Основната цел на Евро-проекта е възстановяване на предприятието от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната
ефективност. В рамките на проекта предприятието предвижда изпълнение на дейности по подобряване на топлинната изолация на производствените си помещения, както закупуване и инсталиране на ново енергийно-ефективно оборудване за нуждите на производството. Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват подобряване на енергийната ефективност на „А.Д.Холд“ ООД, понижаване на енергийната му интензивност, повишаване на конкурентоспособността, както и продължаване на инвестиционните намерения на предприятието. Благодарение на изпълнение на проекта, излизайки от пандемията, компанията ще бъде по-екологична, по-дигитална и по-устойчива на кризи.
Общата стойност на проекта е 300 000 лева, от които 150 000 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 150 000 лева национално съфинансиране.

 

Информация за актуална наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци може да прочетете тук.

Информация за актуална сертификати на “АД Холд” може да разгледате тук.

Направете запитване към нас относно продукт или услуга от тук.

Евро-проекти