Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “А24”

Описание

Пътен знак А24 – “Светофар”

Използва се за предупреждаване за приближаването на място, в което пътното движение се регулира със светлинни сигнали, подавани от пътни светофари. Пътен знак А24 се поставя:

– преди всеки светофар – извън границите на населени места и селищни образувания;

– преди първия светофар – при навлизане в населено място и селищно образувание;

– преди всеки светофар, за който не е осигурена видимост на светлинните сигнали.