Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак А26

Описание

Пътен знак А26

Този пътен знак обозначава – “Кръстовище с път без предимство”

Използва се за сигнализиране на кръстовище извън границите на населени места и селищни образувания, образувано от пресичане отдясно и отляво с път, по който движещите се ППС нямат предимство за преминаване през кръстовището.

Всичко за “АД Холд” тук

Сертификати на “АД Холд” тук

Направи запитване към нас

Пътен знак А26