Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “А28”

Описание

Пътен знак “А28” – “Кръстовище с път без предимство отляво”

Използва се за сигнализиране на кръстовище извън границите на населени места и селищни образувания, образувано от пресичане отляво с път, по който движещите се ППС нямат предимство за преминаване през кръстовището.