Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “Б1”

Описание

Пътен знак Б1 – “Пропусни движещите се по пътя с
предимство”

Пътен знак Б1 се поставя преди кръстовище на пътя без предимство. Използва се за определяне на реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Когато движението в кръстовище се регулира със светлинни сигнали, с този знак се регулира движението в случаите, когато светофарната уредба е изключена или работи в режим на жълта мигаща светлина. Когато път с предимство изменя направлението си в кръстовището, под пътен знак Б1 се поставя допълнителна табела Т13, указваща направлението на пътя с предимство в кръстовището