Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “Б3”

Описание

Пътен знак Б3 – “Път с предимство”

Пътен знак Б3 се поставя преди кръстовище на пътя с предимство. Използва се за определяне на реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Когато движението в кръстовище се регулира със светлинни сигнали, с този знак се регулира движението в случаите, когато светофарната уредба е изключена или работи в режим на жълта мигаща светлина. В населени места и селищни образувания пътен знак Б3 се поставя пред всяко кръстовище. Когато път с предимство изменя направлението си в кръстовище, под пътен знак Б3 се поставя допълнителна табела Т13, указваща направлението на пътя с предимство в кръстовището.