Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак Б5

Описание

Пътен знак Б5

Този пътен знак обозначава – “Пропусни насрещнодвижещите се
пътни превозни средства”

Поставя преди стеснен пътен участък от дясната страна на водачите на ППС, на които се забранява да навлизат в пътния участък, когато преминаването им през него е невъзможно без спиране на насрещно движещите се ППС. При сигнализиране на стеснен пътен участък с пътен знак Б5 предимство за преминаване се осигурява на ППС, които:
– се движат по пътно съоръжение с намалена носимоспособност;
– изкачват наклон и/или пътната лента не осигурява условия за изчакване.
Поставя се на разстояние от 5 до 15 m преди стеснения пътен участък на място, в което водачите на ППС трябва да спрат, за да пропуснат насрещно движещите се ППС. Посоката на движение на ППС, които са без предимство, е обозначен с червена стрелка.

Всичко за “АД Холд” тук

Сертификати на “АД Холд” тук

Направи запитване към нас

Пътен знак Б5
Пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства