Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак Б6

Описание

Пътен знак Б6

 

– “Премини ако пътят е свободен”

Поставя се преди стеснен пътен участък от дясната страна на водачите на ППС, на които се предоставя предимство за преминаване. Посоката на преминаване на ППС, които са с предимство, е обозначен с бяла стрелка. При сигнализиране на стеснен пътен участък с пътен знак Б6 предимство за преминаване се осигурява на ППС, които:
– се движат по пътно съоръжение с намалена носимоспособност;
– изкачват наклон и/или пътната лента не осигурява условия за изчакване.
Поставя се на разстояние от 5 до 15 m преди стеснения пътен участък на място, в което водачите на ППС трябва да спрат, за да пропуснат насрещно движещите се ППС

Всичко за “АД Холд” тук

Сертификати на “АД Холд” тук

Направи запитване към нас

Пътен знак Б6
Премини ако пътят е свободен