Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “В1”

Описание

Пътен знак В1 “Забранено е влизането на пътни
превозни средства”

Използва се за сигнализиране на пътен участък, забранен за движение на ППС в едната посока. Пътният знак се поставя в началото на пътния участък. Забраната, въведена с пътния знак не се отнасят за превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут.