Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак В17

Описание

Пътен знак В17

Този пътен знак обозначава – “Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената”

Използва се за сигнализиране на пътен участък в хоризонтална крива, в който широчината на пътната лента не позволява преминаването на ППС или състави, в т.ч. товара им, с дължина над 12 m и широчина 2,60 m без навлизането им в пътната лента за насрещно движение. В знака се указва допустимата максимална дължина на ППС, закръглена към по-високата стойност с точност до 0,50 m и тя не може да бъде по-голяма от 11,50 m.

Всичко за “АД Холд” тук

Сертификати на “АД Холд” тук

Направи запитване към нас

Пътен знак В17