Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “В18”

Описание

Пътен знак В18 – “Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената”

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който движението на ППС с маса (включително и товара) над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка. В знакът се указват конкретната допустима стойност за маса, закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,50 тона, и не може да бъде равна или по-голяма от 43,5 тона.