Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “В19”

Описание

Пътен знак В19 – “Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното”

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който движението на ППС с осово натоварване над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка. В знака се указва конкретната допустима стойност за натоварване на ос, закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,50 тона, и не може да бъде равна или по-голяма от 11,0 тона.