Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак В2

Описание

Информация за Пътен знак В2

 

Този пътен знак обозначава – “Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки”

Използва за сигнализиране на пътен участък, затворен за движение на ППС и в двете посоки.

 

Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, съответно за двете посоки на движение.

Забраната, въведена с пътния знак не се отнася за превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут, както и за ППС,

които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в зоната.

По отношение на престоя, забраната въведена с пътния знак, не се отнася за ППС, обслужващи лица, които притежават документ за инвалидност.

 

Информация за актуална наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци може да прочетете тук.

Информация за актуална сертификати на “АД Холд” може да разгледате тук.

Пътен знак В2

 

 

 

 

 

Направете запитване към нас относно този продукт от тук.