Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “В20”

Описание

Пътен знак “В20” – “Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното”

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който пътните условия (хлъзгава настилка, ограничена видимост и др.) изискват спазване на определена минимална дистанция между превозните средства. Когато се налага да се въведе ограничение за минимална дистанция само за определен вид пътни превозни средства, под пътния знак се поставя допълнителна табела Т6 със съответния символ. Пътният знак се използва и когато е необходимо да се ограничи броят на ППС, едновременно преминаващи върху пътното съоръжение, с оглед предотвратяване на натоварване, превишаващо неговата носимоспособност. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак, който отменя забраната.