Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак „В26“

Описание

Пътен знак „В26“ – „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“

Използва се за въвеждане на ограничение на допустимата максимална скорост на движение. Числото върху пътния знак, указващо допустимата максимална скорост на движение, трябва да е кратно на 10. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак, който отменя забраната.