Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “В27”

Описание

Пътен знак В27-“Забранени са престоят и паркирането”

Използва се за въвеждане на забрана за престой и паркиране в пътен участък, в който спрелите ППС затрудняват или пречат на пътното движение, като ограничават видимостта и широчината на платното за движение.Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който не е осигурено минималното разстояние за видимост. Задължително се поставя пред тунел с двулентово платно за движение с двупосочно движение. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак отменящ забраната. Забраната по отношение на престоя не се отнася за ППС, обслужващи лица, които притежават документ за инвалидност, за ППС от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут, както и за ППС, превозващи болни до или от здравно заведение, за времето, необходимо за слизане или качване на болния.