Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “В9”

Описание

Пътен знак В9-“Забранено е влизането на
велосипеди”

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Задължително се поставя на пътен участък, до който успоредно или в непосредствена близост е устроена специална алея за велосипедисти.