Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “Д3”

Описание

Пътен знак “Д3”

Указател за предварително престрояване

Използва се за сигнализиране на зона за престрояване на път с най-малко две пътни ленти за движение в една посока, в която водачите на ППС заемат пътната лента, съответстваща на желаната посока за продължаване на движението след кръстовището.