Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “Ж5”

Описание

Пътен знак Ж5

Този знак показва– Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства.

Използва се за предварително указване на задължителната посока за движение на пътните превозни средства, чиито символи са изобразени в пътния знак. Поставя се преди кръстовището с указана задължителна посока на движение на разстояние, както следва:

    1. в населените места и селищните образувания – 50 m;
    2. извън границите на населените места и селищните образувания – 100 m.

Под символа на пътното превозно средство може да се указва с число допустимата му максимална маса в тонове.

Всичко за “АД Холд” тук

Сертификати на “АД Холд” тук

Направи запитване към нас

Пътен знак Ж5