Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак C4.3

Описание

Пътен знак C4.3

Този пътен знак обозначава  – Ограничителна табела Пътен знак C4.3

Ограничителни табели С4.1, С4.2, С4.3 и С4.4 имат формата на правоъгълник, чиято по-дълга страна е разположена вертикално. Табели С4.1 и С4.2 са оцветени с успоредни, еднакви по широчина червени и бели ивици, насочени под наклон 45° към платното за движение. Табели С4.3 и С4.4 са с червен фон и с две перпендикулярни, еднакви по широчина бели ивици, насочени под наклон 45° към и извън платното за движение.

Ограничителните табели се използват за сигнализиране изменението на широчината на платното за движение. Поставят от страната на стеснението: С4.1 и С4.3 – отляво, или С4.2 и С4.4 – отдясно на платното по посока на движението.Също така и под пътни знаци Г9 или Г10, когато с тях се сигнализират разделителни ивици или острови на платното за движение. Не се допуска едновременното поставяне на табели С4.1 и/или С4.2 с табели С4.3 и/или С4.4 в зоната на видимост на водача на пътното превозно средство. Ограничителни табели не се поставят под пътен знак Г11.

Всичко за “АД Холд” тук

Сертификати на “АД Холд” тук

Направи запитване към нас

Пътен знак C4.3