Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Девня №4
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
Сертифициран
ISO 14001:2015; 39001:2012, 1:2009+А1:2012
Сертифициран
ISO/IEC 20000-1:2018; 45001:2018
Сертифициран
ISO 9001:2015; 1090-1:2009+А1:2012
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак C7

Описание

Пътен знак C7 – с направляваща стрелкa.

Тя се използва в криви, за да указва изменението на посоката на движение. Има квадратна форма, бял фон и червена стрелка, чийто връх сочи посоката на движение. Поставят се на опасни хоризонтални криви от външната им страна, като вътрешният ъгъл между тях е прав.