Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Пътен знак “В13”

Описание

Пътен знак В13-“Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари”

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Под знака с допълнителна табела може да се указват идентификационният код и видът на опасния товар, за който се отнася въведената забрана.